Togstation 🚂

Borgergruppen anbefaler en placering af Galten-Skovby Station nord for motorvejsafkørsel 23, for eksempel som skitseret på kortet.

Den anbefalede placering udmærker sig ved at være tæt på byområdet, og samtidigt give en meget begrænset øget støjpåvirkning ved at have et minimalt antal naboer.

En sådan placering vil gøre Galten-Skovby Station til en transporthub, som ud over at betjene borgere fra Galten-Skovby, også vil have tilstrækkelig vejinfrastruktur til at kunne betjene de omkringliggende landsbyer .

Borgergruppen ser en transporthub mulig ved at etablere gode muligheder for parkering af biler og aflåst, overdækket cykelparkering samt standsning for busser.

Kontaktperson: Kristian Risager Larsen

Her er høringssvaret fra 2022 som er underskrevet af 1553 borgere 👇

Scroll to Top